root .bricks-nav-menu > li > a { justify-content: center; }

Privacyverklaring

We nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt, tenzij Stichting House of Acts op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Onze contactgegevens:

Stichting House of Acts
De Ploossehof 127
5233 HG Den Bosch
Nederland
E-mail: info@houseofacts.nl
Website: www.houseofacts.nl en www.houseofacts.eu

Doel:

Stichting House of Acts verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Door het bezoeken van onze websites www.houseofacts.nl en/of www.houseofacts.eu, het aanmelden voor de nieuwsbrief, het invullen van ons contactformulier, partner worden van de bediening of het afnemen van een van onze diensten, verzamelen wij gegevens die uitsluitend gebruikt zullen worden voor het bijbehorende doel.

We verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • IBAN-nummer
 • E-mailadres
 • Website
 • IP-adres
 • BTW-nummer

De gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Voor- en achternaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van informatie over deelname aan onze evenementen, opvolging na deelname aan evenementen, het delen van kennis en eventueel het verzenden van nieuwsbrieven.
 • Voor- en achternaam, postcode, woonplaats en IBAN-nummer bij het verwerken van de door u aan ons verstrekte automatische incasso met uw gift aan House of Acts.
 • Voor- en achternaam, adres, e-mailadres en eventuele bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam/adres, btw-nummer) gebruiken wij voor het maken en sturen van facturen bij het leveren van een dienst.

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief, partner bent geworden of zich heeft aangemeld voor een van onze gratis activiteiten en u wilt inzage in uw gegevens, deze wilt wijzigen of laten verwijderen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en uw wens kenbaar maken via:

 • E-mail naar info@houseofacts.nl
 • Schriftelijk naar House of Acts, De Ploossehof 127, 5233 HG Den Bosch

Uw gegevens zullen dan direct uit ons bestand worden verwijderd en niet langer worden bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens:

We hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@houseofacts.nl.

Cookies:

Het is mogelijk dat House of Acts tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaattype, gebruik van de webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres. De cookies komen van Google Analytics. Voor meer informatie, lees ook de pagina over cookiebeleid (https://houseofacts.nl/cookiebeleid/).

Social media:

We maken gebruik van de volgende social media-kanalen. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met uw gegevens omgaan:

 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook
 • TikTok

Bewaartermijn:

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor e-mails, incasso’s, enz., worden uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de betreffende maand uit het systeem verwijderd. Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

Wijziging privacyverklaring:

Stichting House of Acts behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via de website houseofacts.nl worden gecommuniceerd.