root .bricks-nav-menu > li > a { justify-content: center; }

BELEIDSPLAN

Op deze pagina vind je meer informatie waarom House of Acts de dingen doet, die ze doen.

Invulling en doelstelling

1. Het beleidsplan geeft invulling aan de missie en visie die House of Acts heeft.
We zijn een bediening en onze visie en ons verlangen is om mensen in hun bestemming vrij te zetten. Dit door het geven van seminars en onderwijs over genezing, bevrijding van blokkades en richtinggevend door profetie. Dit doen we in combinatie met onderwijs en praktijk om dit dan tot stand te zien komen.
House of Acts houdt diverse activiteiten en evenementen om mensen te bereiken en toe te rusten.

In ons meerjarig beleidsplan zijn verschillende doelen opgenomen, waarbij de belangrijkste doelen zijn:

House of Acts is een bediening met impact in de maatschappij.

House of Acts heeft een krachtige onderwijs bediening.

House of Acts biedt een platform aan voor het starten van bedieningen.

Voor 2023 zijn dit o.a.:
• In 15 plaatsten genezing- en bevrijdingsdiensten op te richten.
• Organiseren van speciale evenementen voor alleen mannen en alleen vrouwen
• Organiseren van evenementen in België en Duitsland

 

2. De Stichting heeft ten doel:

a. Om het Koninkrijk van God meer en meer een realiteit te maken op aarde door het onderwijzen en het voorleven van het christelijke geloof, en anderen te bewegen en te trainen dit ook te doen;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zijn verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• Het spreken en onderwijzen van het Woord van God;
• Het trainen van mensen om te leven overeenkomstig de principes uit de bijbel;
• Het ondersteunen van kerken, stichtingen, organisaties, activiteiten en bedrijven door middel van trainingen, advies, onderwijs en andere werkzaamheden;
• Onderwijzen binnen kerken, stichtingen, organisaties, activiteiten en bedrijven;
• Zelf organiseren/opstarten van kerken, stichtingen, organisaties, activiteiten en bedrijven;
• Het participeren in en het besturen van andere rechtspersonen, ten dienste van de doelstelling van de Stichting;
• Het verlenen van armoedehulp zowel met financiële middelen als met goederen; – het exploiteren van vastgoed ten dienste van de Stichting (voor zover van toepassing);
• Het financieren van kerken, stichtingen en bedrijven die direct of indirect bijdragen aan de doelstelling van de Stichting;
• Het beheren en exploiteren van vermogen voor zover noodzakelijk voor het realiseren van de doelstelling van de Stichting.