root .bricks-nav-menu > li > a { justify-content: center; }

BEVRIJDINGSDIENSTEN

De Bijbel leert ons dat we gebonden kunnen zijn op verschillende gebieden. Een gebondenheid kan doorgegeven worden door vorige generaties of als jij zelf met verkeerde dingen bezig bent geweest. Hierdoor weet je vaak niet beter dan dat dit een deel is van je leven.

Denk bijvoorbeeld aan depressief zijn, angstig zijn, nachtmerries hebben, verslavingen, zelfmoordgedachten, dwangmatigheden, stemmen in je hoofd, en dergelijke.
Welke weg kies jij?

God maakt vrij

Jezus is gekomen om ons leven en overvloed te geven. Hij wil elke gebondenheid wegnemen.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
Mattheüs 11:28

Jezus wil een ieder rust en vrede geven in zijn hart. Herken je de hierboven beschreven punten en wil je hiervan vrijkomen dan ben je van harte welkom op een van onze bevrijdingsdiensten.

Gods genezende kracht zichtbaar

Bevrijding van boze geesten

Hieronder staan verschillende stappen tot bevrijding. Weet wat de beloften van God voor jou zijn, hoe demonen binnen kunnen komen en hoe je daarvan verlost kunt worden.

Als je de stappen volgt vanuit jouw hart en oprecht afstand doet van bepaalde zaken, dan zul je vrijkomen van gebondenheden en kwellingen.

Stappen voor bevrijding

 • Gods beloften voor jou

  • Lukas 9:1 Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen.

  • Markus 16:17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;

  • Lukas 10:19 Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.

  • Kolossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

 • Hoe komen demonen binnen

  De Bijbel leert dat zonde ook een geestelijke macht is (Ef.2:1-2).
  Als we daarin volharden, leven of ongezonde patronen opbouwen, zetten we de deur open voor demonen; zeker in het geval van ernstige of herhaaldelijke zonde. Daarom zegt de Bijbel als het gaat om zondigen en slecht gedrag: ‘geef de duivel geen plaats (Ef.4:27).’ Voorbeelden hiervan kunnen zijn: overspel, onreinheid, afgoderij, woede, jaloezie, etc. (Gal5:19-21).

  Bloedschuld heeft te maken met ernstige zonden waar in het Oude Testament de doodstraf op stond. Door die zonde had de dood legaal recht op die persoon, zo lang de doodstraf niet uitgevoerd was. Dat legale recht heet bloedschuld (Spr.28:17 & Psalm 116:3).

  Voorbeelden van zonden waar bloedschuld aangekoppeld is: moord, doodslag, abortus, vader en moeder slaan of vervloeken, seksuele onreine handelingen met dieren of eigen familie (incest), toverij, afgoderij, occultisme, incest,
  overspel en verkrachting.

  Occultisme, valse godsdiensten en geestelijke dwalingen zijn een gigantische open deur voor demonen.

  Andere godsdiensten, geestelijke of religieuze rituelen zitten verbonden aan demonen (1 Kor.10:20-21), dit was en is dan ook ten strengste verboden door God (Ex.20:3-5). De gevolgen van valse godsdiensten en goden kunnen tot in vier generaties het nageslacht raken. Rechtvaardige en godvrezende ouders hebben gebroken met occulte familielijnen en praktijken, maar anders kan dit nog spelen.

   

  • Hindoeïsme, en gerelateerde kunst en gewoontes.

  • Boeddhisme, en gerelateerde kunst en gewoontes.

  • Islam, Jehova getuigen, Vrijmetselarij, Occultisme,

  • Toverdokters, Voodoo, Sterrenkijken, Waarzeggerij

  • Handlezen, Horoscopen, Ouija borden, Tarotkaarten

  • Mormonen, Yoga, Horoscoop, Karate en andere vechtsporten
  waarbij voorouderverering plaatsvind.

  • Acupunctuur of andere alternatieve geneeswijze.

  • Sterrenkijken, Geestelijke dwalingen zoals alverzoening

  • Sterke religieuze machten

 • Hoe herken je demonen

  1. Herhaaldelijke of constante emotionele problemen: wrok,
  haat, boosheid, angst, afwijzing, zelfmedelijden, jaloezie, depressie, bezorgdheid:

  2. Herhaaldelijke geestelijke/mentaal problemen: geestelijke folteringen, besluiteloosheid, compromis, verwarring, verstandelijk verklaren, geheugenverlies.

  3. Herhaaldelijke of constante spraakproblemen: liegen, vloeken (sommige mensen hebben het niet eens door, of willen het niet),
  godslastering, kritiek, spotternij, roddel.

  4. Herhaaldelijke of constante seksuele problemen: terugkomende onreine gedachten of handelingen, perverse (tegennatuurlijke) neigingen, etc.

  5. Verslavingen: Demonen dwingen en zorgen voor verslavingen.

  6. Kwalen of ziektes die geen duidelijke oorzaak of een geestelijke herkomst hebben.

  7. Stem: Als mensen dwingende gedachtes of stemmen horen die hen vertellen bepaalde dingen te doen, zijn dit demonen.

 • Herkenningspunten in je leven

  Zijn er (onbeleden) zonde in je leven waar je van moet bekeren, of zijn er zonde aangedaan in jouw leven die je nog niet hebt vergeven?

  – Is er onvergevingsgezindheid in je hart?

  – Zijn er geheimen of leugens in je leven die nog nooit aan het licht zijn gebracht?

  – Zijn er ongezonde emotionele (ziels) banden in je leven met mensen?

  – Zijn er occulte banden vanuit bijv. voorgeslacht of ben je zelf bezig geweest met occulte zaken

  – Zijn er onverwerkte trauma’s die steeds een rol blijven spelen in je leven?

  – Heeft er seksuele onreinheid plaats gevonden in je leven? Overspel, seksueel misbruik, seks voor het huwelijk, verschillende partners

  – Is er verslaving in je leven? Drugs, alcohol, seks, gamen, gokken, overmatig eten, etc

  – Zijn er extreme invloeden geweest in je kinderjaren?

  – Klaag je veel en heb je veel negatieve gedachten of spreek je veel negatieve woorden

 • Hoe kom je vrij van demonen

  Demonen kan jezelf uitdrijven, of je kan het door een ander laten doen.

  • Stel je vertrouwen op Jezus Christus

  • Blijf nederig, onderwerpt je aan God en biedt weerstand aan de duivel (Jak.4:6). Nederigheid betekent dat je erkent dat je bevrijding nodig hebt, God je vrij kan zetten en jij moet je bekeren van de open deur of levensstijl die heeft gezorgd dat je bevrijding nodig hebt.

  • Je bent eerlijk: alles wat in het licht gebracht moet worden, breng je in het licht. Wees eerlijk over je zonden en belijd ze. Onbeleden zonden geven demonen het recht om te blijven.

  • (Psalm 32:5, Hand.19:18-19. Spr.28:13). Indien je kennis hebt van bepaalde zonden in je voorgeslacht belijdt je dat ook.

  • Je bekeerd je en breekt met occulte zaken, vloeken, etc. Je gooit alle voorwerpen zoals boeddhabeelden of andere afbeeldingen en voorwerpen die te maken hebben met andere spirituele dingen weg.

  • Vergeef iedereen: vergeef iedereen die jou pijn aan gedaan hebben, hoe erg het ook is wat ze gedaan hebben. Met vergeving zeg je niet dat je instemt wat ze gedaan hebben, maar jij kiest ervoor om te vergeven en los te laten. Je neemt afstand van alle bitterheid, wrok, woede en haat.

  • Vergeef jezelf ook voor de dingen die gebeurt zijn in je leven.

 • Gebed voor bekeren en afstand nemen

  Neem afstand van alles wat jou raakte in de bladzijden hierboven en benoem ze in het gebed hieronder.

  • Gebed

  Here Jezus, ik kom tot U, ik dank U voor het kruis en de kracht van het kruis wat mij heeft verlost en bevrijd. Ik erken U als Heer in mijn leven. Heer ik doe afstand van al deze zonden en ik bekeer mij ervan …..benoem deze….. Here Jezus ik vergeef ook een ieder die mij pijn heeft gedaan…..vul de namen in die jij wil vergeven, ook jezelf

  Belijd alles wat nu in je opkomt.

  Heer op dit moment doe ik afstand van alle zaken die ik heb opgenoemd, elke demonische macht die binnen is gekomen door de zaken waar ik afstand van hebt genomen gebied ik nu mij te verlaten in Jezus naam. Ik zet mezelf nu vrij in de Naam van Jezus Christus.

 • Zielsbanden

  WAT ZIJN ZIELSBANDEN
  • Een zielsband kan vele functies dienen, maar in zijn eenvoudigste vorm verbindt het twee zielen samen in het spirituele rijk.

  • In de Bijbel wordt het woord zielsband niet gebruikt, maar er wordt over gesproken als het gaat over zielen die aan elkaar worden gehecht, één vlees worden, enz.

  • Het gaat dus over knopen, verbondenheid die een invloed hebben op zowel je fysieke als spirituele leven.

  ZIELSBANDEN BREKEN
  • Breek met alle zonden!

  • Verwerp alle goddeloze geschenken uit zielsbanden

  • Dingen zoals bloemen en liefdesbrieven die tijdens een overspel zijn gegeven, moeten worden vernietigd.

  • Denk aan ringen, kettingen uit erfenissen

  • Breek alle beloften of toezeggingen die een rol hebben gespeeld bij het vormen van de zielsband en toon berouw getoond

  • “Ik zal voor altijd van je houden“

  • “Ik zou nooit van een andere man kunnen houden!”

  • “Mama ik zal je nooit verlaten”

  • “Papa ik wil net als jou worden..”

  • “Ik zal je alles terugbetalen

  DOE AFSTAND VAN DE ZIELSBAND
  • In de naam van Jezus doe ik nu afstand van alle goddeloze zielsbanden die gevormd zijn tussen mij en …………(NAAM), als gevolg van
  _______________ (schuld, belofte, overspel, hoererij, obsessie, afgoderij, etc.)”, ik vergeef ………..(NAAM) volledig van alles wat in mijn leven is gekomen door die zielsbanden

  BREEK DE ZIELSBAND!
  • Met de autoriteit in de naam van
  JEZUS CHRISTUS, breek en verbreek ik nu alle goddeloze zielsbanden die gevormd zijn tussen mij en…………(naam) als gevolg van
  _____________ (schuld, belofte, overspel, hoererij, obsessie, afgoderij, etc.).