root .bricks-nav-menu > li > a { justify-content: center; }

OVER ONS

Onze passie is Gods Woord in de praktijk tot stand te zien komen. We verlangen ernaar om de kracht van God bij de mensen te brengen zoals in de Bijbel beschreven staat. Jezus geneest en bevrijdt nog steeds en dit zien we dagelijks gebeuren. Wonderen en tekenen zijn voor iedereen beschikbaar vanuit een relatie met God.

Even voorstellen

Wij geloven dat een ieder in de kracht van God kan wandelen. Door de principes in de Bijbel te begrijpen en toe te passen zie je levens totaal veranderen. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. De wonderen en tekenen die beschreven staan in de Bijbel gebeuren vandaag de dag nog steeds, ze zijn voor iedereen beschikbaar.
Adriaan en Maggie
Adriaan en Maggie Hooijmans
Stefan en Wendy
Stefan en Wendy de Waard
Gerco en Arianne
Gerco en Arianne van Hoften

Neem contact op

Heb je vragen over bevrijding, profetie, genezing of onderwijs? Neem contact met ons op.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft

Johannes 3:16

Hele team

Het hele team
Ons verlangen
We verlangen mensen in de kracht van God te zien handelen en wandelen. Wij zijn een bediening en houden bevrijdingsdiensten en genezingsdiensten om mensen vrij te bidden van gebondenheden. God wil ook een ieder in zijn/haar bestemming vrijzetten.
Gods waarheid
Door een relatie met Jezus aan te gaan, ga je in de kracht van de Heilige Geest wandelen. Gods Woord zegt: bekeer je , laat je dopen, en word vervuld met de Heilige Geest. Door deze handelingen te volgen zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Lasten zullen van je afvallen en je zal van hoogte tot hoogte gaan.